Hướng dẫn sử dụng eScope trên HĐH Windows

 010616_0916_Hngdnsd1.png

Kết nối đến thiết bị

  1. Quét danh sách thiết bị có trong mạng

Thiết bị NHV-CAM-E có thể kết nối đến wifi có sẵn hoặc tự phát wifi để máy tính kết nối. Khi khởi động thiết bị, nếu không thể kết nối đến wifi đã cấu hình trước đó, thiết bị sẽ tự phát wifi với tên wifi trùng với tên thiết bị. Khi chạy phần mềm eScope, phần mềm sẽ tự động quét và hiển thị danh sách thiết bị có trong mạng.

Để quét lại danh sách thiết bị, người dùng cần nhấn phím F5.
  1. Kết nối

Nếu chỉ có 1 thiết bị được tìm thấy, eScope sẽ tự động kết nối đến thiết bị. Nếu eScope tìm thấy nhiều hơn 1 thiết bị trong mạng, danh sách thiết bị sẽ được hiển thị như trên. Để kết nối, người dùng click vào thiết bị muốn kết nối. Nếu kết nối thành công, cột bên trái của phần mềm sẽ hiển thị thông tin kết nối và video sẽ được hiển thị ngay giữa cửa sổ. Để hiển thị video toàn màn hình, người dùng double click vào video hoặc nhấn phím Enter. Để thoát khỏi chế độ toàn màn hình, người dùng nhấn phím Esc hoặc Enter một lần nữa.

Để dừng kết nối đến thiết bị, người dùng nhấn vào nút Ngắt kết nối.

Cấu hình thông số cảm biến hình ảnh

Có 6 thông số cấu hình video bao gồm: Độ nhạy sáng, Độ tương phản, Độ sáng, Sắc nét, Cân bằng trắng, Độ bù sáng

Độ nhạy sáng

Độ tương phản

Độ sáng

Sắc nét

Cân bằng trắng

Độ bù sáng

Mỗi khi người dùng chọn thông số cấu hình, eScope sẽ tải thông số cấu hình hiện tại của thiết bị NHV-CAM-E. Để thay đổi thông số, người dùng chỉ cần thay đổi thanh kéo (slider) hoặc lựa chọn giá trị mong muốn. Hình ảnh video sẽ được cập nhật ngay sau khi cấu hình thành công. Lưu ý, thiết bị NHV-CAM-E cho phép cùng lúc nhiều người dùng thay đổi cấu hình video. Để cập nhật thông số cấu hình mới nhất, người dùng nhấn vào thông số cấu hình mà mình mong muốn.

Chụp hình và quay video

  1. Thư mục hình ảnh

Khi chạy phần mềm eScope lần đầu tiên, thư mục hình ảnh mặc định sẽ được tạo ra ở màn hình desktop với tên Hinh eScope. Người dùng cũng có thể thay đổi thư mục này bằng cách nhấn vào nút Thay đổi thư mục chứa hình ảnh (như trên hình). Lưu ý, đường dẫn đến thư mục hình ảnh không được chứa tiếng Việt có dấu. Để mở thư mục chứa hình ảnh, người dùng nhấn vào nút Mở thư mục chứa hình ảnh.
  1. Chụp ảnh và Quay video

Để chụp ảnh, người dùng nhấn vào nút Chụp ảnh. Khi đó, người thiết bị sẽ chụp hình ảnh có độ phân giải 2592 x 1944 và gửi về eScope. Thời gian từ lúc nhấn nút chụp đến khi nhận được hình sẽ khoảng 5 giây, tuỳ vào tốc độ mạng. Để quay video, người dùng nhấn vào nút Quay video. Để kết thúc quay video, người dùng nhấn lại nút này một lần nữa. Hình ảnh và video sẽ được lưu trong Thư mục hình ảnh.
  1. Xem hình và video trên thiết bị

Thiết bị NHV-CAM-E có thể hoạt động độc lập mà không cần phần mềm. Người dùng có thể chụp ảnh, quay video bằng cách nhấn các nút trên thiết bị và sau đó tải về máy tính từ phần mềm eScope. Khi người dùng nhấn vào nút Hình ảnh và video trên thiết bị, cửa sổ tương ứng sẽ hiện lên và tự động tải danh sách hình ảnh và video có trên thiết bị về máy tính.

Ở cửa sổ này người dùng có thể tải lại danh sách các file bằng cách nhấn phím F5 hoặc nhấn vào nút tương ứng trên cửa sổ. Để lựa chọn, bỏ lựa chọn, người dùng có thể nhấn vào từng file hoặc nhấn nút Chọn tất cả/Bỏ chọn tất cả. Để tải hoặc xoá file trên thiết bị, người dùng lựa chọn file mong muốn và nhấn nút Tải file hoặc Xoá file. File được tải về sẽ nằm trong thư mục: Thư mục hình ảnh/Tên thiết bị, vd: "Hinh eScope/NHV-CAM-E-0".

Điều khiển

Chế độ điều khiển được dùng để duyệt qua danh sách các thư mục, các file hình ảnh hoặc video trên thiết bị, cũng như điều khiển hiển thị những file nãy trên màn hình. Để hoạt động ở chế độ này, thiết bị phải được kết nối vào màn hình. Tại một thời điểm, thiết bị chỉ nhận lệnh điều khiển từ một máy tính (hoặc điện thoại). Khi người dùng nhấn vào nút điều khiển và thiết bị chấp nhận lệnh điều khiển, màn hình điều khiển sẽ được hiển thị.

Để thoát khỏi chế độ điều khiển, người dùng nhấn vào nút điều khiển một lần nữa hoặc nhấn vào các nút cấu hình khác.

Cấu hình wifi

NHV-CAM-E có thể được cấu hình để join vào một mạng wifi có sẵn hoặc tự phát ra một mạng wifi với tên wifi trùng với tên thiết bị. Để cấu hình wifi cho thiết bị, người dùng nhấn vào nút Cấu hình wifi, sau đó chọn wifi và điền mật khẩu thích hợp. Tên wifi đầu tiên trong danh sách sẽ có tên trùng với tên thiết bị đang kết nối. Nếu người dùng cấu hình wifi này cho thiết bị, thiết bị sẽ phát wifi có tên wifi trùng với tên thiết bị.

Sau khi gửi lệnh cấu hình cho NHV-CAM-E thành công, thiết bị sẽ mất khoảng 1 phút 35 giây để hoàn tất cấu hình. Trong thời gian này, người dùng NÊN nhấn vào nút wifi trên System tray (được mặc định nằm ở góc dưới bên phải của màn hình) để kiểm tra các mạng wifi mà máy tính có thể kết nối. Sau thời gian 1 phút 35 giây, phần mềm eScope sẽ tự động kết nối đến mạng wifi đã cấu hình cho thiết bị và kết nối lại với thiết bị.

Yêu cầu

Related Post

Hướng dẫn kích hoạt phần mềm eScope trên Windows

Hướng dẫn sử dụng phần mềm eScope phiên bản 1.1.x.x

Hướng dẫn sử dụng eScope trên HĐH IOS

Hướng dẫn sử dụng eScope trên HĐH Android

Hướng dẫn sử dụng eScope trên HĐH Windows

Hướng dẫn sử dụng NHV-CAM

Tại sao sử dụng NHV-CAM

Mô tả kĩ thuật NHV-CAM

Discussion about this post